Zaproszenia do współpracy

11.12.2020 r.
 Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy/sprzedaży środków higieniczno-pielęgnacyjnych dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”

pobierz: zaproszenie

10.12.2020 r.

Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy/sprzedaży materiałów zużywalnych wykorzystywanych w terapii zajęciowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”

pobierz: zaproszenie

10.12.2020 r.
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy i montażu wyposażenia do Dziennego Domu Pobytu przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w związku z realizacją projektu pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”

pobierz: zaproszenie