Historia parafii

DZIEJE PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W INOWROCŁAWIU

25 marca 1983 r. – erygowanie parafii przez ks. kard. Józefa Glempa,

16 kwietnia 1983 r. – powierzenie przez ks. kard. Józefa Glempa, z dniem 1 maja 1983 r. urzędu proboszcza ks. Zenonowi Rutkowskiemu

24 lipca 1983 r. – pierwsza msza św. odprawiona na polu osiedla Rąbin przez ks. bpa Jana Michalskiego

18 września 1984 r. – poświęcenie przez kard. Józefa Glempa,  tymczasowej kaplicy wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz części mieszkalnej i katechetycznej

16 grudnia 1985 r. – poświęcenie obrazu św. Jadwigi Królowej namalowanego według wzoru Jana Matejki przez Tadeusza Małachowskiego – artystę malarza ze Żnina (dar dr med. Daniela Włodarczyka)

5 września 1986 r. – poświęcenie obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa (dar pani Marii Jaskólskiej)

1987 r. – pierwsza piesza pielgrzymka promienista z parafii na Jasną Górę

19 marca 1987 r. – poświęcenie przez ks. proboszcza Zenona Rutkowskiego placu pod budowę kościoła i domu parafialnego

19 listopada 1987 r. – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w mury Domu Parafialnego im. Stefana kard. Wyszyńskiego przez ks. kard. Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski

17 czerwca 1990 r. – II Kongres Eucharystyczny Kościoła Gnieźnieńskiego – dla Rejonu Kujawskiego

17 października 1992 r. – poświęcenie Domu Parafialnego im. Stefana kard. Wyszyńskiego przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego

21 czerwca 1993 r. – uroczystość poświęcenia Krzyża i rozpoczęcie duszpasterskiej działalności nowej parafii pw. Chrystusa Miłosiernego – powstałej z podziału parafii bł. Jadwigi i parafii św. Mikołaja

18 kwietnia 1994 r. – poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego (dar sióstr Karmelitanek Bosych z Karmelu Bożego w Częstochowie)

18-19 września 1994 r. – peregrynacja Relikwii św. Wojciecha

24 maja 1995 r. – przekazanie przedstawicielom parafii w Katedrze na Wawelu kamienia węgielnego pod budowę kościoła

02 czerwca 1995 r. – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w mury świątyni przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego

29 listopada 1995 r. – Srebrny Jubileusz Kapłaństwa ks. kan. Zenona Rutkowskiego – proboszcza parafii

8 czerwca 1997 r. – kanonizacja Patronki Parafii przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich

17 grudnia 2000 r. – poświęcenie kościoła w stanie surowym przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego

21 czerwca 2003 r. – uroczyste poświęcenie (konsekracja) świątyni przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego wraz z ks. abpem Tomaszem Petą z Kazachstanu i ks. bpem Wojciechem Polakiem z Gniezna

30 czerwca 2003 r. – pożegnanie pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła – ks. kan. Zenona Rutkowskiego i rozpoczęcie posługi przez nowego proboszcza – ks. Macieja Lisieckiego.

1 września 2003 r. – rozpoczęcie funkcjonowania w budynku Domu Parafialnego Katolickiej Szkoły Podstawowej

18 czerwca 2006 r. – poświęcenie przez ks. bpa Wojciecha Polaka stacji Drogi Krzyżowej namalowanych przez artystę malarza Romana Kaczmarka

7 października 2007 r. – poświęcenie sztandaru członków Żywego Różańca

22 czerwca 2008 r. – 25-lecie Parafii pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Muszyńskiego

8 listopada 2008 r. – uroczysta Mszą św. celebrowana przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego związana z ustanowieniem Św. Królowej Jadwigi Patronką Inowrocławia

12 czerwca 2010 r. – Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała imię bł. ks. Władysława Demskiego. Uroczystość z udziałem ks. abpa Henryka Muszyńskiego

30 kwietnia 2013 r. – rejestracja Stowarzyszenia przyjaciół parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu