Historia parafii

DZIEJE PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W INOWROCŁAWIU

25 marca 1983 r. – erygowanie parafii przez ks. kard. Józefa Glempa,

16 kwietnia 1983 r. – powierzenie przez ks. kard. Józefa Glempa, z dniem 1 maja 1983 r. urzędu proboszcza ks. Zenonowi Rutkowskiemu

24 lipca 1983 r. – pierwsza msza św. odprawiona na polu osiedla Rąbin przez ks. bpa Jana Michalskiego

18 września 1984 r. – poświęcenie przez kard. Józefa Glempa,  tymczasowej kaplicy wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz części mieszkalnej i katechetycznej

16 grudnia 1985 r. – poświęcenie obrazu św. Jadwigi Królowej namalowanego według wzoru Jana Matejki przez Tadeusza Małachowskiego – artystę malarza ze Żnina (dar dr med. Daniela Włodarczyka)

5 września 1986 r. – poświęcenie obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa (dar pani Marii Jaskólskiej)

1987 r. – pierwsza piesza pielgrzymka promienista z parafii na Jasną Górę

19 marca 1987 r. – poświęcenie przez ks. proboszcza Zenona Rutkowskiego placu pod budowę kościoła i domu parafialnego

19 listopada 1987 r. – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w mury Domu Parafialnego im. Stefana kard. Wyszyńskiego przez ks. kard. Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski

17 czerwca 1990 r. – II Kongres Eucharystyczny Kościoła Gnieźnieńskiego – dla Rejonu Kujawskiego

17 października 1992 r. – poświęcenie Domu Parafialnego im. Stefana kard. Wyszyńskiego przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego

21 czerwca 1993 r. – uroczystość poświęcenia Krzyża i rozpoczęcie duszpasterskiej działalności nowej parafii pw. Chrystusa Miłosiernego – powstałej z podziału parafii bł. Jadwigi i parafii św. Mikołaja

18 kwietnia 1994 r. – poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego (dar sióstr Karmelitanek Bosych z Karmelu Bożego w Częstochowie)

18-19 września 1994 r. – peregrynacja Relikwii św. Wojciecha

24 maja 1995 r. – przekazanie przedstawicielom parafii w Katedrze na Wawelu kamienia węgielnego pod budowę kościoła

02 czerwca 1995 r. – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w mury świątyni przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego

29 listopada 1995 r. – Srebrny Jubileusz Kapłaństwa ks. kan. Zenona Rutkowskiego – proboszcza parafii

8 czerwca 1997 r. – kanonizacja Patronki Parafii przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich

17 grudnia 2000 r. – poświęcenie kościoła w stanie surowym przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego

21 czerwca 2003 r. – uroczyste poświęcenie (konsekracja) świątyni przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego wraz z ks. abpem Tomaszem Petą z Kazachstanu i ks. bpem Wojciechem Polakiem z Gniezna

30 czerwca 2003 r. – pożegnanie pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła – ks. kan. Zenona Rutkowskiego i rozpoczęcie posługi przez nowego proboszcza – ks. Macieja Lisieckiego.

1 września 2003 r. – rozpoczęcie funkcjonowania w budynku Domu Parafialnego Katolickiej Szkoły Podstawowej

18 czerwca 2006 r. – poświęcenie przez ks. bpa Wojciecha Polaka stacji Drogi Krzyżowej namalowanych przez artystę malarza Romana Kaczmarka

7 października 2007 r. – poświęcenie sztandaru członków Żywego Różańca

22 czerwca 2008 r. – 25-lecie Parafii pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Muszyńskiego

8 listopada 2008 r. – uroczysta Mszą św. celebrowana przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego związana z ustanowieniem Św. Królowej Jadwigi Patronką Inowrocławia

12 czerwca 2010 r. – Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała imię bł. ks. Władysława Demskiego. Uroczystość z udziałem ks. abpa Henryka Muszyńskiego

16 września 2013 r. – pożegnanie dotychczasowego proboszcza ks. kan. Macieja Lisieckiego i przywitanie nowego proboszcza ks. Jana Maćkowiaka.

30 kwietnia 2013 r. – rejestracja Stowarzyszenia przyjaciół parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

W 2015 r.  przy budynku szkolno- katechetycznym wybudowano boisko sportowe oraz przebudowano budynek po dawnej kaplicy i salkach katechetycznych na klasy lekcyjne dla uczniów gimnazjum katolickiego, który został poświęcony przez księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.

14 marca 2018r. – zamontowanie nowego obrazu św. Królowej Jadwigi, namalowany przez Zbigniewa Sałaja, profesora Krakowskiej ASP

8 czerwca 2018r. –  poświęcenie Domu Dziennego Pobytu dla osób niesamodzielnych przez bpa Bogdana Wojtusia (wcześniej przebudowa części starej kaplicy i budynków mieszkalnych)

28 listopada 2020 r. –  50-lecie kapłaństwa pierwszego proboszcza tej parafii, ks. kan. Zenona Rutkowskiego, który jako wotum wdzięczności dwóm swoim nieżyjącym prymasom zaangażowanym w powstanie tej parafii, ufundował witraż z ich wizerunkami.

czerwiec 2021 roku został namalowany i zawisł w prezbiterium nowy obraz patronki naszej świątyni, św. Królowej Jadwigi, namalowany przez Zbigniewa Sałaja, profesora Krakowskiej ASP, a poświęcony przez bpa Bogdana Wojtusia.

30 września 2021 r. – dzięki inicjatywie darczyńców, na terenie przykościelnym postawiony został krzyż misyjny

10 października 2021r. – ks. Jan Maćkowiak (proboszcz) uroczyście poświęcił postawiony we wrześniu krzyż na placu przy kościele, który ma być widocznym znakiem dla mieszkańców Rąbina

8 maja 2022 r. – nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która peregrynowała w naszej Archidiecezji

24 grudnia 2022r. – śmierć ks. Kan. Zenona Rutkowskiego (pierwszego proboszcza i budowniczego) i 29 grudnia 2022r. – uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Zenona Rutkowskiego

6 maja 2023r. – 40 lecie parafii i Msza pod przewodnictwem księdza biskupa pomocniczego Radosława Orchowicza