Historia

Z kart historii:

Oficjalna data powstania Klubu to 26 listopada 1981 roku. W tym dniu w Urzędzie Miasta Inowrocławia zarejestrowano Klub jako działającą na terenie miasta organizację. Natomiast pierwsze zebranie grupy inicjatywnej odbyło się w sierpniu 1981 roku w warunkach pełnej konspiracji, w salce na wieży kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny. Grono inspiratorów tworzyli działacze „Solidarności” i inowrocławscy nauczyciele.

 

Pierwszym prezesem został inż. Franciszek Nowak, a sekretarzem mgr Jadwiga Giełwanowska. Twórcą pierwszego Statutu KIK-u był śp. mec. Andrzej Marlewski.

Z datą ogłoszenia przez komunistów stanu wojennego, Klub zdelegalizowano. Dopiero po zniesieniu tego stanu, w roku 1983, dzięki osobistej interwencji prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa, Klub jako jeden z pierwszych w Polsce mógł wznowić swoją działalność.

Różnorakie spotkania odbywały się w salce udostępnionej przez parafię pw. Św. Mikołaja, a pirwszym kapelanem Klubu był proboszcz, śp. ks. kan. dr Franciszek Welc.

 

Hasłem naczelnym Klubu było i jest „SŁUŻYĆ BOGU, KOŚCIOŁOWI I OJCZYŹNIE”. Wśród wielu innych, głośną w środowisku Inowrocławia formą działalności były „Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej”. Ich celem było budowanie w społeczeństwie prawdziwej wiedzy i świadomości o zniewalającym systemie, w którym Polakom przypadło żyć. Gościliśmy wybitne osobowości świata opozycji, świata kultury, nauki i sztuki np. mec. Siła-Nowicki, prof. Drozdowski, prof. Czuma, prof. Woszczyk, doc. Jasudowicz, red. Hennelowa, Halina Mikołajska, Jacek Fedorowicz, Stefania Woytowicz, „Teatr Ósmego Dnia” z Poznania, „Poznańskie Słowiki” Stefana Stuligrosza. Były również projekcje filmów niedostępnych w kinach. Prezentowaliśmy także myśl i twórczość środowiska inowrocławskiego.

 

Specjalnością Klubu było pozyskiwanie do współpracy różnych instytucji i organizacji. Świetnym przykładem może być wystawa zorganizowana w Muzeum im. Jana Kasprowicza pt. „Skarby Katedry Gnieźnieńskiej”. Stała się ona wydarzeniem kulturalnym na miarę dziesięciolecia, a do jej organizacji walnie przyczynił się niezapomniany śp. dr Czesław Sikorski – kustosz Muzeum.

 

Prócz tej zewnętrznej działalności Klubu na rzecz środowiska w ogólnych zebrań członków, działalność formacyjna, oświatowa i społeczno-kulturalna prowadzona była również w sekcjach Klubu:

– historyczno-literackiej oraz turystyczno-pielgrzymkowej, którymi kierowała mgr Bronisława Wrzesińska

– charytatywno-misjologicznej, którą – z Punktem Braterskiej Pomocy – kierowała mgr Teresa Klonowska

 

Po śmierci ks. kan. dr. Welca, następnymi kapelanami Klubu zostali: ks. kan Wojciech Dzierzgowski, który również odszedł już do Domu Ojca oraz ks. kan. prof. Antoni Siemianowski. Po przeniesieniu siedziby Klubu do parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, kapelanem został ks. kan. Zenon Rutkowski, proboszcz tej parafii, budowniczy kościoła i serdeczny przyjaciel Klubu. Po jego przejściu na inną placówkę duszpasterską, kapelanem Klubu został ks. kan. Maciej Lisiecki, obecny proboszcz Św. Królowej Jadwigi.

 

W uzupełnieniu tych „historycznych” wspomnień warto dodać, że w szczytowym okresie działalności (lata 1985-2000) Klub liczył ponad 100 członków.- Obecnie liczy ponad 50-ciu.

 

Prezesami Klubu byli:

inż. Franciszek Nowak

mgr Maria Kujawa

inż. Piotr Milchert

mgr inż. Jan Koziorowski (od lutego 2009 r)

 

Ku dniom dzisiejszym

 

Wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-politycznymi i organizacyjnymi, również większość dotychczasowych form działalności Klubu ulega reorganizacji. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, przekazane do kontynuacji Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, zostały zaniechane. Organizacją corocznych Dni Papieskich przejął – jako koordynator ks. Arcybiskupa- ks. prał. Franciszek Resiak. Punkt Braterskiej Pomocy znalazł swoją kontynuacją w Parafialnych Zespołach Charytatywnych, a sekcje- w innych formach pracy Klubu.

Pozostałe spotkania formacyjne z prelekcjami i Mszą święta, zostały okolicznościowe spotkania klubowe, funkcjonują też pewne nowe inicjatywy.

Wielkim dziełem Klubu jest Biblioteka Katolicka im. Św. Jadwigi Królowej. Jej współtwórcą i kierownikiem jest mgr Teresa Klonowska, znany i ceniony bibliotekarz, odznaczona przez Prymasa Polski Złotym Medalem „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”. – Biblioteka powstała w 1993 roku. Liczy ponad 7000 tomów, w jej zasobach jest też ok 1200 roczników gazet i czasopism katolickich.