Wspólnota „Jan Chrzciciel”

 

Koinonia Jan Chrzciciel jest wspólnotą przede wszystkim ewangelizacyjną.
Jej pierwszym i najważniejszym charyzmatem jest przyjaźń, która czyni ewangelizację bardzo skuteczną. Owe głoszenie odbywa się przez Domy Modlitwy,
które są również miejscem pomnażania wspólnoty, która co miesiąc gromadzi się na tzw. Koinonii. To spotkanie rozpoczyna się od modlitwy uwielbienia, później słucha się nauczania koordynatora wspólnoty i przebywa się razem z braćmi.
Uwieńczeniem tego spotkania jest wspólna eucharystia.

Raz w miesiącu mają miejsca spotkania w mniejszych grupach zwane Agapitami.
Agapito to swoista uczta duchowa, ponieważ tam następuje głęboka formacja członków. Zaczyna się ona od modlitwy, później nauczanie, a na końcu wspólny posiłek – czyli ta dosłowna uczta. Oprócz tego, że każdy z członków, raz w tygodniu prowadzi, lub uczestniczy w Domu modlitwy, raz w miesiącu jest na Koinonii
i Agapito, to wiele osób posiada jeszcze dodatkowe służby.

Wspólnota ewangelizuje również poprzez kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji,
jak i również jest przez nią formowana. Koinonia Jan Chrzciciel w Inowrocławiu
jest częścią wspólnoty, która ma zasięg międzynarodowy.

Powstała ona w roku 1978 we Włoszech. Jej założycielem jest o. Ricardo Arganaraz.
Wspólnota po raz pierwszy została zatwierdzona dekretem w roku 1996 przez Biskupa Pilzna Frantiska Radkovsky’ego jako stowarzyszenie prywatne wiernych i jako taka została rozpoznana przez biskupów wielu krajów.

Obecnie ma miejsce ewolucja jej formy prawnej w Kościele. W lokalnym Kościele inowrocławskim wspólnota funkcjonuje w parafii Królowej Jadwigi na Rąbinie,
gdzie znajduje się pod serdeczną opieką proboszcza – ks. Macieja Lisieckiego.

Sercem polskiej Koinonii Jan Chrzciciel jest Oaza w Radzicu Nowym koło Lublina,
w której żyją siostry i bracia konsekrowani, a wśród nich Delegat Pasterza Generalnego Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce. Oprócz Oazy, spotykamy się także corocznie na czuwaniu na Jasnej Górze oraz na tzw. Kongresach.

Spotkania

Spotkania modlitewne odbywają się w sobotę raz w miesiącu o godz. 14:00.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego wielbienia Pana Boga !!!