Na Scenie Życia

 • Rekrutacja

 • Kontakt

  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w okresie od 10.07.2023 r. do 31.12.2023 r. realizuje zadanie publiczne pt. “Na scenie życia”, na podstawie umowy nr 4484/2023/AKTYWNI+ zawartej z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 21 czerwca 2023 r.

  Projekt jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2023.

  Dofinansowanie projektu: 96 601,50 zł.

  Celem projektu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wobec starości, u 28 osób w wieku 60+, 8 dzieci w wieku szkolnym i 4 rodziców, poprzez integrację międzypokoleniową w terminie do 31.12.2023 r.

  Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88 -100 Inowrocław

  Projekt adresowany jest do 28 osób starszych (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 60+, zamieszkujących miasto Inowrocław oraz 8 dzieci w wieku 9-15 lat (uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej) i 4 rodziców.

  W ramach projektu oferujemy:

  • warsztaty teatralne,
  • warsztaty z ruchu scenicznego i tańca,
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne,
  • treningi pamięci i uwagi
  • warsztaty plastyczne
  • konsultacje z trenerem interpersonalnym,
  • poczęstunek,
  • usługę dowozu

  Planowane efekty realizacji zadania publicznego:

  1. Liczba osób w wieku 60+, które zakończyły udział w projekcie – 24,
  2. Liczba osób, które rozwinęły kompetencje społeczne wobec starości (wiedzę, umiejętności, postawy)– 36,
  3. Liczba osób w wieku 60+, które zwiększyły poziom sprawności umysłowej – 24,
  4. Liczba zrealizowanych inicjatyw w zakresie przygotowania do starości – 1