Aktualności/ Z życia Domu

Zobacz co ostatnio działo się w naszym Dziennym Domu Pobytu

Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi
w Inowrocławiu  – zapraszamy do skorzystania z oferty

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza osoby niesamodzielne do skorzystania z oferty usług opiekuńczych świadczonych w placówce Dziennego Domu Pobytu (DDP) działającego przy Parafii.

DDP mieści się w Inowrocławiu w budynku parterowym przy ul. Wojska Polskiego 20 i zapewnia usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą załączoną poniżej.

Oferta Dziennego Domu Pobytu

Kontakt:

Tel.:   52 352 22 20 (poniedziałek, środa w godz. 9:00-15:00)

e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com

24.06.2019 r.

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” w ramach V naboru serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu oraz opiekunów faktycznych tych osób do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-17:30, sobota w godzinach 9:00-10:00, e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com, tel. 600 952 683 lub 533 847 666,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

Zgłoszenia kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy w/w biur, wysłać pocztą tradycyjną na adresy biur, przesłać skan mailowy lub telefonicznie.

20.03.2019 r.

Informujemy, że w ramach prowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” zostało jeszcze jedno wolne miejsca na IV turnus. Osoby zainteresowane pobytem w placówce prosimy o kontakt:

  • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-17:30, sobota w godzinach 9:00-10:00, e-mail: jadwiga@gmail.com, tel. 600 952 683 lub 533 847 666,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

18.02.2019 r.

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” w ramach IV naboru serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu oraz opiekunów faktycznych tych osób do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-17:30, sobota w godzinach 9:00-10:00, e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com, tel. 600 952 683 lub 533 847 666,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

Zgłoszenia kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy w/w biur, wysłać pocztą tradycyjną na adresy biur, przesłać skan mailowy lub telefonicznie.

19.10.2018 r.

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” w ramach III naboru serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu oraz opiekunów faktycznych tych osób do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-17:30, sobota w godzinach 9:00-10:00, e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com, tel. 600 952 683 lub 533 847 666,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

Zgłoszenia kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy w/w biur, wysłać pocztą tradycyjną na adresy biur, przesłać skan mailowy lub telefonicznie.

18.06.2018

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” w ramach II naboru serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu oraz opiekunów faktycznych tych osób do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-17:30, sobota w godzinach 9:00-10:00, e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com, tel. 600 952 683 lub 533 847 666,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

Zgłoszenia kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy w/w biur, wysłać pocztą tradycyjną na adresy biur, przesłać skan mailowy lub telefonicznie.

 12.02.2018 r.

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” w ramach I naboru serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu oraz opiekunów faktycznych tych osób do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-17:30, sobota w godzinach 9:00-10:00, e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com, tel. 600 952 683 lub 533 847 666,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, ul. Poznańska 43-45, pokój nr 6, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail:
owp-frp@pte.bydgoszcz.pl ,tel.780-117-889

Zgłoszenia kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy w/w biur, wysłać pocztą tradycyjną na adresy biur, przesłać skan mailowy lub telefonicznie.