Zapytania ofertowe/Zaproszenia

14.03.2018 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie organizacji zajęć animacyjnych dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20, w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie realizowana w okresie od 23.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 21.03.2018 r.

treść ofertyoferta – zajęcia animacyjne

Załącznik nr  1: załącznik nr 1-formularz-oferty

Podmioty zainteresowane współpracą proszę o kontakt pod nr tel. 600 952 683 lub na adres
e-mail: ciolas@poczta.onet.pl

06.03.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w zakresie zapewnienia prelegentów

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie zapewnienia prelegentów w wymiarze 8 godz. miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20, w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie realizowana w okresie od 23.03.2018 r. do 31.12.2019 r. Tematyka i dobór prelegentów będzie uzgadniany z Zamawiającym z dwutygodniowy wyprzedzeniem.

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 14.03.2018 r. na adres: ddp.jadwiga@gmail.com lub do biura parafialnego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20,
88-100 Inowrocław

Załącznik nr 1formularz-oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-Podmiotu-Ekonomii-Społecznej

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:

  • pod nr tel. : 600 952 683
  • lub na adres e-mail: ciolas@poczta.onet.pl

05.03.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w zakresie organizacji zajęć animacyjnych

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie organizacji zajęć animacyjnych dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20, w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie realizowana w okresie od 23.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 13.03.2018 r.na adres: ddp.jadwiga@gmail.com lub do biura parafialnego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20,
88-100 Inowrocław

załącznik-nr-1-załącznik-nr-1-formularz-oferty

załącznik-nr-2-oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-Podmiotu-Ekonomii-Społecznej

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:
pod nr tel. 600 952 683 lub na adres e-mail: ciolas@poczta.onet.pl

28.02.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w zakresie zakupu, dostawy i montażu rolet wewnętrznych okiennych

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty cenowej w zakresie zakupu, dostawy i montażu rolet wewnętrznych okiennych do placówki Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20, w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu wykonania pomiarów rolet należy umówić się telefonicznie: nr tel. 600 952 683

Usługa  powinna być wykonana w terminie do dnia 16.03.2018 r.

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 08.03.2018 r.

Załącznik nr  1:  załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 :  załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadaniu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej

Podmioty zainteresowane współpracą proszę o kontakt pod nr tel. 600 952 683 lub na adres e-mail: ciolas@poczta.onet.pl

19.02.2018 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie świadczenia usługi poradnictwa prawnego grupowego i indywidualnego w wymiarze 10 godz. miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20, w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie realizowana w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r. Łączny wymiar godzin w ramach usługi wyniesie maksymalnie 220 godz.

Oferent powinien wskazać do realizacji usługi osobę/osoby spełniającą/-ce następujące wymagania w zakresie posiadanych kwalifikacji i zdobytego doświadczenia:

  1. wykształcenie wyższe prawnicze
  2. doświadczenie zawodowe min. 4 lata

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 26.02.2018 r. osobiście w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław lub w formie elektronicznej  na adres: ciolas@poczta.onet.pl

treść ofertyprawnik-UP — oferta

formularz ofertyFormularz oferty RŻ prawnik dla UP

Podmioty zainteresowane współpracą proszę o kontakt pod nr tel. 600 952 683 lub na adres e-mail: ciolas@poczta.onet.pl

09.02.2018 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie świadczenia usługi poradnictwa prawnego grupowego i indywidualnego w wymiarze 10 godz. miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20, w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie realizowana w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r. Łączny wymiar godzin w ramach usługi wyniesie maksymalnie 220 godz.

Oferent powinien wskazać do realizacji usługi osobę/osoby spełniającą/-ce następujące wymagania w zakresie posiadanych kwalifikacji i zdobytego doświadczenia:

  1. wykształcenie wyższe prawnicze
  2. doświadczenie zawodowe min. 4 lata

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 16.02.2018 r. osobiście w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław lub w formie elektronicznej  na adres: ciolas@poczta.onet.pl

treść ofertyoferta – PES

formularz ofertyformularz oferty – PES

Podmioty zainteresowane współpracą proszę o kontakt pod nr tel. 600 952 683 lub na adres e-mail: ciolas@poczta.onet.pl

Zaproszenie do składania ofert w zakresie dostawy prenumeraty gazet i czasopism

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty cenowej w zakresie dostawy prenumeraty gazet i czasopism na rok 2018 na potrzeby realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostawy dostarczane będą w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. do Dziennego Domu Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi, przy ul. Wojska Polskiego 20 w Inowrocławiu.

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 19.02.2018 r. osobiście w biurze parafialnym w godzinach pracy biura przy ul. Wojska Polskiego 20 w Inowrocławiu, pocztą elektroniczną (zeskanowana i podpisana oferta wraz z załącznikiem) na adres: ciolas@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną.

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadaniu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej

Podmioty zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 600 952 683 lub na adres e-mail: ciolas@poczta.onet.pl

26.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonania szafek

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania szafek do aneksu kuchennego wraz z montażem na potrzeby realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa  powinna być wykonana w terminie do dnia 19.02.2018 r.

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 05.02.2018 r.

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadaniu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej

Podmioty zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 600 952 683 lub na adres e-mail: ciolas@poczta.onet.pl