Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch naborach:

I nabór – 17-25 lipiec 2023 r. – łącznie 14 osób w wieku 60+, 4 dzieci i 2 rodziców

II nabór – 11-19 wrzesień 2023 r.  – łącznie 14 osób w wieku 60+, 4 dzieci i 2 rodziców

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: