Inauguracja Apostolatu „Maryi Pielgrzymującej”

Dziś po Mszy św. wieczornej odbyła się w naszej parafii Adoracja z rozważaniami o Maryi z racji 13-tego dnia miesiąca oraz inauguracja Apostolatu ,,Maryi Pielgrzymującej”. Dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy juz za miesiąc 🙏❤🙏❤
Niech Maryja, która będzie pielgrzymować w naszych domach wyprosi nam wszelkie łaski i dary od Jezusa 🙏❤😇
,,Servus Mariae nunquam peribit – Sługa Maryi nigdy nie zginie”