Wieczór Uwielbienia Jezusa

W naszej parafii odbył się Wieczór Uwielbienia Jezusa, który zorganizowała wspólnota Koinonia Jan Chrzciciel. 1 grudnia 2018 r. mogliśmy uwielbiać Boga i dziękować Mu za radosny czas oczekiwania na Chrystusa.

Wieczór rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 18.00. W kolejnej części, kiedy Chrystus w Najświętszym Sakramencie był już z nami, każdy mógł dokonać osobistej deklaracji wyboru Jezusa jako swego Zbawiciela. Modlitwę ze wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel prowadziła Anna Budzińska.

Nie zabrakło także wspólnego uwielbienia Boga za ten błogosławiony czas. Mogliśmy wielbić Go za to, że uzdalnia nas do bycia Jego świadkami, za ten czas radosnego oczekiwania na Jego przyjście oraz za to, że jest w stanie skruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serce grzesznika. Podczas uwielbienia była okazja do skorzystania ze spowiedzi świętej.

Doświadczyliśmy obecności Boga, który przenika nasze zmysły, widzi nasze działanie i nasz spoczynek i wszystkie nasze drogi są mu znane (Ps 139, 2-3). Bez wątpienia ten wspólnie spędzony czas pokazał, że nie ma takiego serca, do którego Bóg nie jest w stanie dotrzeć. Napełnił nas Swoją miłością, która pozwoli wypełnić postawione przed nami zadanie – pójścia do drugiego człowieka, który potrzebuje naszego świadectwa wiary. 

Podczas przejścia Najświętszego Sakramentu przez kościół, mogliśmy spojrzeć Chrystusowi prosto w oczy. Pozwoliło nam to na nowo doświadczyć tej nieograniczonej niczym miłości miłosiernej, którą Chrystus nas obdarza. Miłości, która jest w stanie uczynić nas świadkami na miarę pierwszych Apostołów!