Rekrutacja

05.01.2023 r.

Informujemy, że od dnia 9 do 17 stycznia 2023 r. osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

I. na adres:

e-mail: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl

(skan podpisanych dokumentów zgłoszeniowych z informacją o konieczności doniesienia oryginałów dokumentów na późniejszym etapie)

II. w biurze Parafialnym:

w godz. 9:00-10:00 (poniedziałek-piątek)

III. na adres:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 20, z dopiskiem projekt grantowy „Klub Seniora „Znów Aktywni””

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Załącznik nr 1 do formularza
  3. Załącznik nr 2 do formularza
  4. Załącznik nr 3 do formularza
  5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie