Zaproszenie do współpracy

20.01.2023r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Klub Seniora “Słoneczny Uśmiech”, nr projektu RPKP.09.03.02-04-0097/20 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie:

  1. dostawy wyżywienia dla 10 uczestników projektu (śniadanie, obiad dwudaniowy wraz z dodatkowymi produktami spożywczymi -owoce, jogurty, ciastka, zimne i ciepłe napoje) w okresie od 1 marca do 31 października 2023 r. w dni robocze (cena na 1 uczestnika),
  2. transportu uczestników – max 10 osób (w tym osoby niepełnosprawne)  w okresie od 1 marca do 31 października 2023 r. w dni robocze (cena za km),
  3. dostawy/sprzedaży środków higieniczno-pielęgnacyjnych (m.in. chusteczki nawilżane, majtki chłonne, wkładki, ręczniki papierowe, rękawice nitrylowe itp.) dla 20 uczestników projektu w okresie od 1 marca do 31 października 2023 r. (dostawa 1 raz w miesiącu, cena za komplet),
  4. dostawy/sprzedaży materiałów zużywalnych do zajęć arteterapii (m.in. artykuły plastyczne, ogrodnicze, kulinarne itp.) dla 20 uczestników projektu w okresie od 1 marca do 31 października 2023 r. (dostawa 1 raz w miesiącu, cena za komplet),
  5. dostawy/sprzedaży prasy, książek, filmów DVD, płyty z muzyką, gier planszowych na potrzeby placówki Klubu Seniora w okresie od 1 marca do 31 października 2023 r. (dostawa 1 raz w miesiącu, cena za komplet),
  6. organizacji zajęć animacyjnych dla 10 uczestników projektu w okresie od 1 marca do 31 października 2023 r. (4 razy w miesiącu, cena za 4 zajęcia),
  7. organizacji eventu uspołeczniającego dla 24 osób w okresie od 1 marca do 31 października 2023 r. (1 raz w miesiącu, cena za 1 event).

Zakup/dostawa materiałów higieniczno-pielęgnacyjnych, materiałów zużywalnych do zajęć arteterapii oraz organizacja zajęć animacyjnych i eventów ustalana będzie zgodnie z potrzebami uczestników projektu określonych przez Zamawiającego na dany miesiąc realizacji projektu.

Adres dostawy: Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 31.01.2023 r. na adres e-mail: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl (skan) lub osobiście w siedzibie biura projektu ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław (biuro parafialne, poniedziałek-piątek godz. 16:30-17:30, sobota godz. 9:00-10:00).

Kontakt pod nr tel. 533 847 666 lub na adres e-mail: walczak@pte.bydgoszcz.pl

Do pobrania:

Formularz