Rekrutacja

Informujemy, że od dnia 10 lutego do 19 lutego 2020 r. osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać formularze zgłoszeniowe.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

I. na adres:

e-mail: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl

(skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych z informacją o konieczności doniesienia oryginałów dokumentów na późniejszym etapie)

II. w biurze Parafialnym:

w godz. 16:30-17:30 (poniedziałek -piątek),

III. na adres:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 20, z dopiskiem projekt „Z@opiekowani”

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie