Projekt „Z@opiekowani”- zakończony

Rekrutacja

Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. na podstawie umowy nr 1/LGD/2019/2G/04 z dnia 24.01.2020 r. zawartej z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Z@opiekowani”, nr projektu 1/LGD/2019/2G/08

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Całkowita wartość projektu: 52 631,58 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 50 000,00 zł.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.07.2020 r. poprzez realizację wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym: grupowych warsztatów zajęciowych z arteterapeutą oraz trenerem interpersonalnym, spotkań tematycznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, wyjazdu integracyjnego oraz eventu.

Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tj. miasto Inowrocław.

DLA KOGO?  

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby w wieku 70 + oraz osoby niepełnosprawne z miasta Inowrocławia

CO OFERUJEMY?

 1. Indywidualne konsultacje z psychologiem,
 2. Wyjazd integracyjny,
 3. Grupowe warsztaty zajęciowe z arteterapeutą,
 4. Grupowe spotkania tematyczne,
 5. Grupowe/indywidualne zajęcia z trenerem interpersonalnym,
 6. Event na zakończenie udziału w projekcie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW,
 • poczęstunek,
 • wsparcie opiekuna,
 • usługę dowozu

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, tel. 52 352 22 20.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy