Rekrutacja

18.10.2022 r.

Informujemy, że wydłużamy termin składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie do dnia 20 października 2022 r.

10.10.2022 r.

Informujemy, że do 17 października 2022 r. osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać formularze zgłoszeniowe.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

I. na adres:

e-mail: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl

(skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych z informacją o konieczności doniesienia oryginałów dokumentów na późniejszym etapie)

II. w biurze Parafialnym:

w godz. 16:30-17:30 (poniedziałek-piątek), sobota 9:00-10:00

III. na adres:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 20, z dopiskiem projekt grantowy “Klub Seniora “Nieograniczeni””

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Załącznik nr 1 do formularza
  3. Załącznik nr 2 do formularza
  4. Załącznik nr 3 do formularza
  5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie