Projekt Pilotażowy „Cała sala śpiewa z nami”

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. projekt pilotażowy pt. „Cała sala śpiewa z nami” , nr projektu 1/LGD/2023/P2/02, na podstawie umowy nr 1/P2/2023/LGD/01 zawartej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław w dniu 1 września 2023 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 50 000,00 zł

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (14 osób w wieku 60+), poprzez śpiewoterapię ukierunkowaną na usprawnianie oddychania przeponowego, warunkującego dobrostan zdrowia psychicznego i fizycznego w okresie do 30.11.2023 r. 

DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?  

  • osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, zamieszkujące miasto Inowrocław w wieku 60 +

CO OFERUJEMY?

  1. Warsztaty wokalne
  2. Terapia zajęciowa
  3. Trening pamięci i uwagi
  4. Warsztaty z higieny i emisji głosu
  5. Indywidualne konsultacje logopedyczne

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

  • poczęstunek,
  • wsparcie opiekuna,
  • usługę dowozu 

Miejsce realizacji i biuro projektu:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, tel. 731 167 111

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Liczba mieszkańców objętych projektem pilotażowym – 14 osób

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane!

 

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania