Zniesienie limitu wiernych

Od jutra, 30 maja zostają zniesione limity w miejscach kultu religijnego. Przypominamy również, że dotychczasowa dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych została zniesiona przez ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.