Msza Wieczerzy Pańskiej

Dziś Wielki Czwartek.

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni. Żadna z liturgii tego okresu nie ma zakończenia.

Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.
Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze – o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów…

Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus – wszechmocne i odwieczne Słowo – pozostał obecny na wieki.

Zapraszamy do duchowej łączności w czasie trwania transmisji z naszego kościoła – o godzinie 18.00.