Ogłoszenia duszpasterskie – 5.04.2020 r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
 2. Trwając w okresie epidemicznym, zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę.
 3. Prosimy zatem o skorzystanie z dyspensy naszego Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego z obowiązku w udziale w niedzielnej Mszy świętej. Osoby, które nie wezmą udziału w tym trudnym czasie we Mszy w niedzielę nie popełniają grzechu. Korzystając z dyspensy, prosimy o zadbanie, by w skupieniu i z pobożnością obejrzeć mszę świętą w telewizji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom transmitujemy Mszę świętą na naszym parafialnym kanale YouTube – w niedzielę o godz. 9.30 oraz o 12.30, a w dni powszednie o godzinie 18.00. Jednocześnie pragniemy uspokoić  wszystkich zaniepokojonych, że wszystkie Msze św., także te poza transmitowanymi, są w parafii odprawiane!
 4. Od poniedziałku do środy o godz. 15.00  kapłani naszej parafii zanoszą modlitwy do Bożego Miłosierdzia a ok. godz. 18.45 modlić się będą modlitwą różańcową w intencji powstrzymania epidemii, a wiernych prosimy o włączenie się do tej modlitwy w domach. Można to uczynić łącząc się przez parafialny kanał YouTube, gdzie prowadzona jest relacja na żywo!
 5. Na skutek trwającej epidemii odwołane zostały spowiedzi zbiorowe w dekanatach. W związku z tym, pragnąc wiernym umożliwić w tym czasie skorzystanie z sakramentu pokuty
  od poniedziałku do środy w godzinach od 15.00 – 18.00 oraz od 19.30 do 21.00 będzie w konfesjonale dyżurował kapłan. Zgodnie z zaleceniami po każdym penitencie konfesjonał będzie dezynfekowany! Prosimy, aby czekając na spowiedź zachować odległości od siebie i przestrzegać zasad higieny. Bardzo gorąco zachęcamy parafian do skorzystania z tej możliwości, gdyż przed samymi świętami będzie to niemożliwe!
 6. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna!
 7. W związku z istniejącą sytuacją odwołane zostały odwiedziny chorych z Komunią św.
 8. Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota), będzie dla nas czasem szczególnego przeżycia misterium paschalnego. To również szczególny czas, gdyż w liturgii będzie mogło uczestniczyć tylko 5 osób poza posługującymi. W związku z tym na czas liturgii kościół będzie zamknięty, a uczestniczyć będą mogli wcześniej zgłoszeni delegaci grup duszpasterskich działających w parafii.   Prosimy o wyrozumiałość i nie stwarzanie niezręcznych sytuacji! Uroczystości Triduum Paschalnego będą transmitowane na parafialnym kanale YouTube.

Wielki Czwartek

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu !

Wielki Piątek

(obowiązuje post ścisły)

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu!

Wielka Sobota

Nie ma adoracji przy Grobie Pańskim

Nie będzie poświęcenia pokarmów! Modlitwę przed posiłkiem odmówi głowa domu. Tekst modlitwy będzie znajdował się na stronie internetowej parafii jak również na parafialnym facebooku!

22.00 Wigilia Paschalna

Niedziela Zmartwychwstania

Msze św. jak w każdą niedzielę

 1. W ostatnich dniach docierają do nas liczne zapytania dotyczące terminu Pierwszej Komunii Świętej. Informujemy, że żadne wiążące decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły – czekamy na zarządzenia Księdza Prymasa, które mają ukazać się w najbliższym czasie. O wszystkim będziemy niezwłocznie informować rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
 2. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w trosce o funkcjonowanie świątyni złożyli ofiary na konto parafialne jak również dziękujemy za produkty żywnościowe przekazane na plebanię. Bóg zapłać!
 3. Miłosierdziu Bożemu polecajmy: śp. Wojciecha Górskiego, Mirosława Żukowskiego i wszystkich naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek…