Ogłoszenia duszpasterskie – 29.03.2020 r.

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę.  W związku z tym Ksiądz Prymas zarządził aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie 5 osób). Dlatego ksiądz Arcybiskup bardzo prosi wszystkie osoby, które intencji Mszy Świętej nie zamawiały, ani nie są z nią związane, aby do dnia 11 kwietnia 2020 r. w Mszach Świętych nie uczestniczyły, dając w ten sposób pierwszeństwo ofiarodawcom i ich bliskim.
 2. Prosimy zatem o skorzystanie z dyspensy naszego Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego z obowiązku w udziale w niedzielnej Mszy świętej. Osoby, które nie wezmą udziału w tym trudnym czasie we Mszy w niedzielę nie popełniają grzechu. Korzystając z dyspensy, prosimy o zadbanie, by w skupieniu i z pobożnością obejrzeć mszę świętą w telewizji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom transmitujemy Mszę świętą na naszym parafialnym kanale YouTube – w niedzielę o godz. 9.30 oraz o 12.30, a w dni powszednie o godzinie 18.00.
 3. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w najbliższym tygodniu nie będzie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, a także żadnych katechez, spotkań grup i ruchów działających przy naszej parafii.
 4. Od poniedziałku do soboty o godz. 15.00  kapłani naszej parafii zanoszą modlitwy do Bożego Miłosierdzia a ok. godz. 18.45 modlić się będą modlitwą różańcową w intencji powstrzymania epidemii, a wiernych prosimy o włączenie się do tej modlitwy w domach. Można to uczynić łącząc się przez parafialny kanał YouTube, gdzie prowadzona jest relacja na żywo!
 5. Na skutek trwającej epidemii odwołane zostały spowiedzi zbiorowe w dekanatach. W związku z tym, pragnąc wiernym umożliwić w tym czasie skorzystanie z sakramentu pokuty od poniedziałku do soboty w godzinach od 15.00 – 18.00 będzie w konfesjonale dyżurował kapłan. Zgodnie z zaleceniami po każdym penitencie konfesjonał będzie dezynfekowany! Prosimy, aby czekając na spowiedź zachować odległości od siebie i przestrzegać zasad higieny.
  Bardzo gorąco zachęcamy parafian do skorzystania z tej możliwości, gdyż przed samymi świętami może to być niemożliwe ze względów proceduralnych!
 6. Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie w godzinach 16.30-17.30, prosimy jednak korzystać z niej w wyjątkowych sytuacjach. Prosimy przede wszystkim o kontakt telefoniczny
  lub przez pocztę elektroniczną.
 7. 7 czerwca bieżącego roku odbędzie się w Warszawie beatyfikacja Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia ze stacji Inowrocław Rąbinek odjedzie pociąg specjalny do Warszawy.
  Koszt biletu to 5 zł.  Pragniemy zorganizować grupę pielgrzymów z naszej parafii. W zakrystii lub biurze parafialnym można dokonywać zapisów na ten wyjazd.
 8. Miłosierdziu Bożemu polecajmy: śp. Tadeusza Ciechanowskiego, Henrykę Ochocińską, Annę Wojciechowską i wszystkich naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek…