Nowe zarządzenie rządu RP ds. COVID-19

Od 25.03.2020 wchodzi w życie ograniczenia w przemieszczaniu się. Dotychczas wspólna modlitwa maksymalnie mogła być prowadzona w obecności 50 osób.

Od teraz do 11 kwietnia br. w mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Wychodząc naprzeciw nowym zadaniom mszę święte z naszego kościoła o godz. 18.00 będą transmitowane na naszym kanale Youtube. Szczegóły niebawem.

.