Informacje bieżące – COVID 19

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz z dekretem Księdza Prymasa informujemy, że:

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, musimy dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni umieścimy wyraźną informację na ten temat. Ksiądz Arcybiskup zaleca, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej Mszy świętej

w piątki nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci (Droga Krzyżowa dla dorosłych bez zmian)

w sobotę nie będzie spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, ani ich rodziców

w sobotę nie odbędzie się spotkanie ministrantów młodszych ani lektorów młodszych

w niedzielę nie będzie spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Prosimy śledzić dalsze komunikaty!