Wielki Czwartek 2019 | Msza Wieczerzy Pańskiej

Dziś Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia przez Jezusa sakramentu kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Wierni modlili się dziś za wszystkich księży, szczególnie tych, którzy tak oddanie służą w naszej parafii. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, Ksiądz Proboszcz Jan Maćkowiak, wygłosił homilię, w której szczególną uwagę zwrócił na obraz kapłana w dzisiejszym świecie, tak często nie doceniającym roli tego powołania, które jest w rzeczywistości wymagającą służbą. Nastąpił także obrzęd obmycia nóg 12 mężczyznom przez kapłana. Gest ten ma świadczyć o postawie pełnej pokory, ofiarnej służby i miłości jaką powinni cechować się uczniowie Jezusa. Od dziś w Kościołach zamilkły dzwony, rozbrzmiał dźwięk kołatek. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. „Ciemnicy”, (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go jeszcze przez cały Wielki Piątek.