Życzenia Wielkanocne

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa  
pok
onuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

 

 

 

            Kochani,

„ W tę Noc światła, prośmy, aby Pan dał nam udział w swoim Zmartwychwstaniu: niech nas otwiera na swoją nowość, która przemienia, na niespodzianki Boga.
Niech nas czyni ludźmi zdolnymi do pamiętania o tym, czego On dokonuje
w naszych dziejach osobistych i dziejach świata.
Niech sprawi, abyśmy potrafili odczuwać Go jako żyjącego, żywego i działającego pośród nas. Niech nas uczy każdego dnia, byśmy nie szukali wśród umarłych Tego, który żyje”.                        
                           ( papież Franciszek)

                           

 

                                                                  Z serdeczną modlitwą

                                                            Duszpasterze Parafii Świętej

                                                                     Królowej Jadwigi