Adoracja i spowiedź

Dziś w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazja do modlitwy od 8.30 do 17.00 i od 19.00 do 22.00. Dziś także od 19.00 do 22.00 okazja do spowiedzi. Zapraszamy!