Aktualności / Z życia projektu

Zobacz co ostatnio działo się w naszej placówce Dziennego Domu Pobytu

02.02.2021 r.

W związku z rozpoczętą rekrutacją do udziału w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia” w ramach I naboru (usługa opiekuńcza w placówce Dziennego Domu Pobytu), serdecznie zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia, zainteresowane usługą opiekuńczą w placówce Dziennego Domu Pobytu do składania formularzy zgłoszeniowych.

Jak zgłosić się do projektu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania w zakładce Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

Lider -Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-17:30.

Partner – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście (w godzinach pracy Lidera i Partnera) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław z dopiskiem: „Usługa opiekuńcza w placówce DDP”. 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl lub efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl