Chór Parafialny

Spotkania – próby

Wtorek i piątek po wieczornej mszy św.