S.Bierzmowania kl III/II/I

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, nabożeństwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Terminarz Prób Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania                            (termin sakramentu to 8 czerwca 2017  o godzinie 17.00)

1.    Próba liturgiczna I

( na pamięć tekst : Pragniemy aby…)

20 maja /Sobota – godz. :18.00

(spotykamy się na mszy i próbie)

2.    Próba Liturgiczna II

 

28 maja /Niedziele – godz. 18.00

(spotykamy się na mszy i próbie)

3. A)Spowiedź  ( kandydaci,                      świadkowie, rodzice)

B) Msza Św.

C) Modlitwa wylanie Darów Ducha Św.

3 Czerwca /Sobota

                godz.13.00

                godz.18.00

                godz. 18.50 do 20.00

4.    Próba liturgiczna III  

6 czerwca /Wtorek – ok godz.18.45

( po mszy i nabożeństwie)

5.    Próba liturgiczna IV  (Generalna ze świadkami S. Bierzmowania)  

7 czerwca/ Środa – ok. godz. 18.45

( po mszy i nabożeństwie)

6. MSZA Z UDZIELENIEM             S.BIERZMOWANIA    8 Czerwca o godzinie 16.35 (najpóźniej) kandydaci znajdują się na wyznaczonych miejscach w ławkach.

Wszystkie wyżej wymienione terminy są obowiązkowe (nieobecność z powodu choroby  lub innych wypadków losowych jest usprawiedliwiona ale należy ją zgłosić)

UWAGA  TERMINY SPOTK

SPOTKANIA Z RODZICAMI I KANDYDATAMI DO BIERZMOWANIA

odbywają się w niedziele  spotkanie pierwsze odbyło !4 września 2016! Następne zgodnie z terminarzem(napisane 3.07.2016 )

 Kandydaci z Klasy III gim. ochrzczeni poza parafią p.w. św. Królowej Jadwigi proszeni są o dostarczenie Ad Sacra świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu w  terminie do 13 listopada 2016 . Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do Sak. bierzmowania.

!!!Osoby z poza parafii muszą dostarczyć zgodę ks. Proboszcza ze swojej parafii zamieszkania na bierzmowanie w naszej wspólnocie!!!

WYMAGANE WARUNKI

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;

– regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;

– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;

– systematycznie brać udział w Mszach świętych ispotkaniach w grupach w klasie III w niedziele po mszy o godzinie 18.00;(zgodnie z treminarzem spotkań)

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych i czerwcowych;

– odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach oraz w swoim środowisku.

Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

grupy na facebooku – kandydaci do bierzmowania kl I gimnazjum

                                         – kandydaci do bierzmowania kl II gimnazjum

sak. bierzmowania klasy II gimnazjum (aktywny był do 4.09.2016)