Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, nabożeństwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

TERMINY SPOTKAŃ 2017/2018

           klasy II/III gimnazjum  i  VII szkoły podstawowej

      (21.07.2017 opublikowano/ modyfikacja 27.09.2017) 

Terminarz Spotkań na rok 2017-18 kandydów! plik do pobrania!

SPOTKANIA Z RODZICAMI I KANDYDATAMI DO BIERZMOWANIA 

 z Klas III gimnazjum  w niedziele po mszy 18.00

 z Klas II gimnazjum  w niedziele po mszy 16.00

z Klas VII szkoły podstawowej  w niedziele 24.09.2017  i 8.10.2017 po mszy o 16.00   

Formularz elektroniczny klasa II G

Formularz elektroniczny klasa VII

Zapisy Zakończone

 

Kandydaci z Klasy III gim. ochrzczeni poza parafią p.w. św. Królowej Jadwigi proszeni są o dostarczenie Ad Sacra świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu w  terminie do 12 listopada 2017 . Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do Sak. bierzmowania.

!!!Osoby z poza parafii muszą dostarczyć zgodę ks. Proboszcza ze swojej parafii zamieszkania na bierzmowanie w naszej wspólnocie!!!

WYMAGANE WARUNKI

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;

– regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;

– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;

– systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach w grupach w klasie III w niedziele po mszy o godzinie 18.00;(zgodnie z terminarzem spotkań)

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych i czerwcowych;

– odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach oraz w swoim środowisku.

Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

grupy na facebooku  – kandydaci do bierzmowania kl II/III gimnazjum