Projekt Bezpieczni w domu i na drodze

Rekrutacja

Kontakt

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. na podstawie umowy nr 1/LGD/2018/2G/01 z dnia 22.02.2019 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Bezpieczni w domu i na drodze”, nr projektu 1/LGD/2018/2G/01

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Całkowita wartość projektu: 53 240,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 50 000,00 zł.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne 12 osób wykluczonych społecznie i ubogich, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.10.2019 r.

Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tj. miasto Inowrocław.

Projekt zakłada dla uczestników następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualne spotkania z psychologiem,
  2. Grupowe warsztaty z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
  3. Grupowe warsztaty w ramach treningu asertywności,
  4. Grupowe warsztaty w zakresie bezpieczeństwa,
  5. Indywidualne konsultacje z prawnikiem/ doradcą podatkowym

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe,
  • ubezpieczenie NNW,
  • poczęstunek,
  • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • usługę dowozu

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, tel. 52 352 22 20.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy